Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

„Predávajúcim“ – MimiVe Cakery s.r.o., Lesná 1630/23, 908 45 Gbely, IČO: 52 082 776, DIČ: 2120903961

a

„Kupujúcim“ – Objednávateľ výrobkov

 1. SPÔSOBY OBJEDNÁVANIA

Ponúkaný sortiment sa objednáva osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Oprávnenými osobami na preberanie objednávok sú:

Miroslava Polachová (zodpovedná vedúca)
Rudolf Kállay

E-mailové objednávky sú potvrdené odpoveďou na správu a osobne podpisom zákazníka a jednou z oprávnených osôb uvedených vyššie.

 1. TERMÍNY OBJEDNÁVANIA

Objednávku je nutné realizovať s nasledovným predstihom:

Zákusky: 1–2 dni

Cheesecake: 2 dni

Torty klasické: 7 dní

Torty zdobené: 7 a viac dní – podľa konkrétnej torty

Dovoľujeme si upozorniť, že ani pri dodržaní uvedených termínov, nemusíme objednávku akceptovať.

Všetko záleží na konkrétnej dohode a kapacitných možnostiach prevádzky.

 1. VEĽKOSŤ TORTY

Torty sa objednávajú podľa počtu porcií, ktoré z nej potrebujete vyrezať

 1. ROZVOZ VÝROBKOV

Rozvoz zabezpečujeme len po dohode.

 1. PREVZATIE OBJEDNANÝCH VÝROBKOV

Po prevzatí objednávky nezodpovedáme za poškodenie výrobkov napr. zlou manipuláciou pri prevoze, skladovaním a pod.

 1. SKLADOVANIE

Torty a zákusky je nutné skladovať v krabici a v chlade, pri teplote do 5°C.

Cirkulácia vzduchu „domácej“ chladničky, ako aj zmena teploty môžu mať za následok orosenie výrobkov, ak neboli zabalené v krabici.

 1. TRVANLIVOSŤ VÝROBKOV

Väčšina sortimentu má trvanlivosť 24 hodín.

 1. ALERGÉNY

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 — 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005–100, č. 3069/2005–100, č. 3493/2005–100 a č. 2319/2007–100). Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

Zoznam alergénov:

 1. Obilniny obsahujúce lepok ( t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich)
 2. Kôrovce a výrobky z nich
 3. Vajcia a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Arašidy a výrobky z nich
 6. Sójové zrná a výrobky z nich
 7. Mlieko a výrobky z neho
 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové

orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich

9. Zeler a výrobky z neho

10. Horčica a výrobky z nej

11.Sezamové semená a výrobky z nich

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2

13.Vlčí bôb a výrobky z neho

14.Mäkkýše a výrobky z nich

 1. PRÁVO ZMENY

Vyhradzujeme si právo zmeny v zdobení torty, resp. zmeny objednávky, ak ide o druh výrobku, ktorý obsahuje sezónne ovocie.

 1. NEJEDLÉ ČASTI DEKORÁCIÍ

Torty zhotovené podľa želania zákazníka môžu obsahovať nejedlé časti dekorácií, napr. špáradlá, špajle, floristické drôty, špendlíky a pod. Na tieto dekorácie vždy zákazníka upozorňujeme.

 1. PLATBA

Platba prebieha v hotovosti pri prevzatí objednávky.

Po dohode je možná platba aj prevodom na účet. Suma musí byť v deň prevzatia pripísaná na účte.

 1. ZÁLOHA

Platba zálohy vo výške 50% z predbežnej sumy sa požaduje 1 týždeň pred prevzatím objednávky nasledovne:

Zákusky nad 100 kusov

Svadobné torty a výslužky

Torty zdobené

 1. STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné bezplatne zrušiť maximálne 5 dní pred termínom prevzatia.

V prípade nedodržania tejto lehoty záloha prepadá v prospech Predávajúceho.

 1. REKLAMÁCIA VÝROBKOV

  Reklamačný poriadok

Reklamácia výrobkov je možná priamo pri preberaní objednávky alebo do 24 hodín odo dňa prevzatia. K výrobkom je priložená faktúra (doklad o kúpe výrobkov), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
Reklamáciu je potrebné telefonicky nahlásiť zodpovednej vedúcej a následne bude reklamácia vybavená na prevádzke.
Pri reklamácii je potrebné vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom – ak zákazník zistí, že plnka je iná, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení majú mať teplotu do 5°C.
Ostatné výrobky je nutné priniesť minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.
Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na vzhľad výrobku, ak ho zákazník už prevezme. Preto odporúčame, aby si zákazník skontroloval celkové vyhotovenie objednávky predtým, ako ju preberie.​

 1. SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

Odoslaním e-mailovej objednávky, podpísaním objednávky na prevádzke a po telefonickej objednávke Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.